Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telefon: + 36 23 447 800 E-mail: polgarmester@budaors.hu

Pályázat két Templom téri ingatlan együttes értékesítésére

Budaörs Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában álló, Budaörs, Templom tér 17. szám alatti ingatlanban található 173 m2 alapterületű iroda, valamint egy 87 m2 alapterületű, lakás együttes értékesítésére.

1. A pályázat tárgya:

Budaörs Város Önkormányzata együttesen, bérleti, illetve jogcím nélküli használattal
terhelten értékesíteni kívánja a Budaörs, 115 helyrajzi számú, természetben a Budaörs,
Templom tér 17. szám alatti épületben található, Budaörs Város Önkormányzata tulajdonában
álló 115/A/1 és 115/A/2 helyrajzi számú ingatlanokat.

2. Az ingatlanok bemutatása:

Telek:
- Területe: 731 m2
- Téglalap alakú, 1,30-1,90 m magas tömör kő- és tégla kerítéssel és épülettel bekerített. A
Templom tér felől személy- és kétszárnyú gépkocsi bejárati kapuja van. Felszíne a
Szabadság úttól az Ébner György köz felé kb. 1,50 m-t, kb. 3 %-ot lejt. A lakóházon kívül
a telken két db gépkocsi tároló található, melyből Budaörs Város Önkormányzatának
tulajdonát egy db 28 m2 alapterületű gépkocsi tároló képezi, amely a 115/A/2 helyrajzi
számú albetéthez tartozik. A 115/A/1 hrsz-ú ingatlan tulajdoni lapján szereplő 64 m2-es
melléképület elbontásra került, helyén beton térburkolat van.
- Összközműves, elektromos áram, vezetékes víz, csatorna és gázvezeték van.
- Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs város egyes területeire
vonatkozó helyi építési szabályzata 24/2014.(IX.29.) önkormányzati rendeletében foglaltak
szerint az ingatlan övezeti besorolása Vt-Tt/1 (Templom tér intenzív, zártsorú
településközpont). Az övezetben a legkisebb kialakítható telekterület 300 m², beépítési
mérték 70%, bruttó szintterületi mutató 2,1 m²/m², terepszint alatti beépítés mértéke 10%,
legkisebb zöldfelület mérték 15%.

Az ingatlanokat magába foglaló lakóház:
Az épület 3 albetétből áll: 2 albetét Budaörs Város Önkormányzata tulajdonában, 1 albetét
magánszemély tulajdonában van.

A Szabadság út és a Templom tér sarkán álló lakóház 1860. körül épült, a főút felől zártsoros
beépítéssel, kő és tégla sávalapozással, szigeteletlen, vegyes kő és égetett agyagtégla felmenő falazattal, tégla dongaboltozatú pince, poroszsüveg közbenső, fagerendás záró
födémszerkezettel. Az ereszcsatorna gyenge állapotú, hullámos. Az utcai és a belső homlokzat
vakolt, színezett, a szigetelés hibái, a felhúzódó talajnedvesség miatt a lábazat és a homlokzat 30 %-ban vakolathiányos. Az épület tetőszerkezete fagerendás. A cserepek közepes állapotúak, a tetőszerkezet kissé hullámos, helyenként beázott. A bádogos szerkezetek horganyzott acéllemezből készültek. Az épület nyílászárói vegyesen régi, gerébtokos, fakeretes, egyszeres üvegezésűek, ill. részben hőszigetelt üvegezésűek. A belső lépcső egykarú, fagerendás szerkezet, helyenként mozog.
Az épület beállt, a teherviselő szerkezeteken süllyedésre, alaptörésre, a teherbírás csökkenésére utaló, azonnali beavatkozást igénylő jelek nem láthatók. A lakóház általános állapota gyenge, további folyamatos állagmegőrzés, karbantartás, a szigetelési hiányosságok és a tető beázás megszüntetése, felújítás szükséges. A lakóház udvara, a térburkolat és a padlás osztatlan közös tulajdonban vannak, értékük a közös tulajdoni hányadban megjelenik.

Az épület Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Budaörs Város Településképének
védelméről szóló 28/2017.(IX.21.) önkormányzati rendelete alapján helyi védett épület a Templom műemléki környezetében, amelyre a rendelet a következő általános előírásokat tartalmazza:

- A védett értékekre alkalmazni kell a jelen rendelet vonatkozó egyéb településképi
követelményeit.
- Ha jelen rendelet 2. számú melléklete nem jelöli, hogy csak a telek egy része védett,
akkor a telek teljes egészében védelem alatt áll.
- Amennyiben az épületrész védett, a telken lévő egyéb épületek átalakításakor,
bővítésekor illetve új épülettel való beépítése estén illeszkedni kell a védett
épületrészhez.
- Azon építési tevékenység, mely a védett érték létét, állagát veszélyezteti, vagy
károsítását jelenti, közérdeket sért.
- A védett érték korszerűsítését, átalakítását, bővítését a védettség nem zárja ki, de az
épület védettségre okot adó jellegzetességei nem változtathatók meg.
- Védett érték károsítása nem megengedett, azaz minden olyan beavatkozás, ami a védett
érték teljes, vagy részleges megsemmisülését, építészeti karakterének részleges vagy
teljes előnytelen megváltoztatását, általános esztétikai, szerkezeti értékcsökkenését
eredményezi.
- Védett épületen klímaberendezés közterületről látható módon nem helyezhető el.

- Védett építményt elbontani nem lehet.
- Védett építmény bontása kizárólag a védelem megszűntetését követően lehetséges, a
bontást megelőzően az építményről részletes dokumentációt kell készíteni, valamint
lehetőség szerint meg kell őrizni az értékes építészeti elemeket, tárgyakat.

A rendelt Budaörs Város Önkormányzata honlapján (www.budaors.hu) teljes terjedelemben
megtalálható, tekintettel arra, hogy vannak eljárásokhoz kötött előírások is a helyi védett
épületekre.

 

További részletes információk az alábbiakban a kapcsolódó dokumentumban találhatóak.

Kapcsolódó dokumentumok

VISSZA

Eseménynaptár

2020.10

 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4. 1
 5. 2
 6. 3
 7. 4
 1. 5
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 6. 10
 7. 11
 1. 12
 2. 13
 3. 14
 4. 15
 5. 16
 6. 17
 7. 18
 1. 19
 2. 20
 3. 21
 4. 22
 5. 23
 6. 24
 7. 25
 1. 26
 2. 27
 3. 28
 4. 29
 5. 30
 6. 31
 7.  

Szolgáltatások A-tól Z-ig