Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telefon: + 36 23 447 800 E-mail: polgarmester@budaors.hu

Külföldi állampolgár magyarországi házasságkötése

Az ügy intézéséhez időpont foglalás szükség.

A Polgármesteri Hivatal időpontfoglaló-alkalmazása ide kattintva érhető el.

 

Az ügytípus megnevezése

Külföldi állampolgár magyarországi házasságkötése

Az ügy leírása (ügymenet, eljárási szabályok)

Ha nem magyar állampolgár kíván házasságot kötni Magyarországon, nyilatkoznia kell, hogy a házasságkötésének személyes joga – külföldi jog – szerint nincs akadálya.

 

A házassági szándékot annál az anyakönyvvezetőnél kell együttesen, személyesen bejelenteni, ahol később a házasságot megkötik. A házassági szándék bejelentése szóbeli. A külföldi állampolgár azonban személyesen hivatásos konzuli tisztviselőnél, hitelesített és hiteles magyar fordítással ellátott nyilatkozatával is bejelentheti, melyről jegyzőkönyv készül, és azt a házasságkötés tervezett helye szerinti anyakönyvvezetőnek továbbítják.

 

A bemutatott és becsatolt iratok alapján jegyzőkönyv készül. A házasságkötést megelőző eljárásban az anyakönyvi szerv - illetékes Pest Megyei Kormányhivatal - 30 napon belül nyilatkozik a külföldi okiratok elfogadhatóságáról. A házasságkötés időpontját az elfogadhatóság megérkezésétől számított 31. napra lehet kitűzni.

Az eljárás jogi alapja

 • 2010. évi I. törvény. az anyakönyvi eljárásról
 • a 429/2017. (XII.20.) Kormányrendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • Budaörs Város Önkormányzata Egyes anyakönyvi események engedélyezésének, valamint az eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről szóló 7/2011. (II.04.) önkormányzati rendelete

Eljáró szervezeti egység

Igazgatási Iroda/anyakönyvvezető

Illetékességi terület

Budaörs közigazgatási területe

A kérelem kötelező tartalma

A külföldi állampolgár a házasságkötési eljárás során az alábbi okiratokat köteles bemutatni:

 • külföldi állampolgár konzulátuson tett személyes nyilatkozata a házasságkötési jogképességéről vagy az erről kiállított tanúsítvány hiteles magyar fordításban*
 • külföldi érvényes útlevél, mely az állampolgárságot  igazoló okmányként is elfogadható;
 • ha a külföldi állampolgár rendelkezik tartózkodási engedéllyel, azt is;
 • ha a külföldi állampolgár bevándorolt, vagy letelepedett, személyi igazolványt;
 • születési anyakönyvi okiratot hiteles magyar fordításban*;
 • ha a házasuló elvált családi állapotú, a jogerős bontóítéletet (csak azt a részét kell hitelesen lefordíttatni, melyben a házasság felbontását kimondja a bíróság, szerepel az ítélet száma és jogerőre emelkedésének időpontja) *;
 • ha a házasuló özvegy családi állapotú, az elhalt házastárs halotti anyakönyvi okiratát hiteles magyar fordításban*;
 • a külföldön kiállított okiratokat diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátni – kivéve, ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik.
 • A magyar állampolgár az eljáráshoz bemutatja érvényes személyi igazolványát, igazolja bejelentett lakcímét, csatolja: születési anyakönyvi kivonatát - elvált családi állapot esetén az előző házasság megszűnését igazoló jogerős válóperi ítéletet- özvegy családi állapot esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonatát

Az eljárás illetéke

illetékmentes

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (cím)

Személyesen 2040 Budaörs, Szabadság út 134.

 

*Az idegen nyelven kiállított okiratokat az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (1062 Budapest, Bajza utca 52.) által készített hiteles fordításban kell benyújtani.

Az ügyintézés és a házasságkötés lebonyolításánál, amennyiben valamelyik házasuló vagy tanú a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli, tolmácsot kell alkalmazni.

Ügyfélfogadás:

Az alábbi ügyfélfogadási időben az Anyakönyvvezetővel előzetesen egyeztetett időpontban

Hétfő: 13-18

Szerda: 8-12; 13-16

Péntek: 8-12

 

Tel.: 06-23-447-946

e.mail.:anyakonyv@budaors.hu

www.budaors.hu

 

VISSZA

Eseménynaptár

2024.04

 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 1. 8
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 1. 15
 2. 16
 3. 17
 4. 18
 5. 19
 6. 20
 7. 21
 1. 22
 2. 23
 3. 24
 4. 25
 5. 26
 6. 27
 7. 28
 1. 29
 2. 30
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  

Szolgáltatások A-tól Z-ig