Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telefon: + 36 23 447 800 E-mail: polgarmester@budaors.hu

Általános információ

(Főépítészi Iroda elérhetőségei, tevékenységi körök, kapcsolatok, jogszabályi környezet)

Iroda neve:

Főépítészi Iroda

Elérhetőségek:

Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. III. emelet 321. (ügyintézés, ügyfélfogadás) és II. emelet 227 (iratbetekintés)

Telefon: (23) 447-989

e-mail: foepitesz@budaors.hu

Kérjük, hogy az iroda tevékenységével, illetve egyedi ügyeikkel kapcsolatos kérdéseiket az iroda fenti –központi- e-mail címén tegyék fel. Bejelentésüket az irodavezető továbbítja az intézkedésre kijelölt munkatársnak.

Irodavezető, főépítész:

Csík Edina

Ügyfélfogadás:

Előzetes bejelentkezés alapján - a fenti központi telefonszámon.

Iroda munkatársai

Vári Attila

+36 (23) 447-839

321. szoba

irodavezető-helyettes

Garancsy Katalin

+36 (23) 447-989

321. szoba

településrendezési és környezetvédelmi ügyintéző

Móga Zsuzsanna

+36 (23) 447-871

321. szoba

településrendezési ügyintéző

Antal Zita

+36 (23) 447-916

321. szoba

településrendezési ügyintéző

Blazsek Istvánné

+36 (23) 447-869

227. szoba

főépítészi munkatárs (iratbetekintési ügyek)

Ügyfélfogadási időpontok:

A hivatal ügyfélfogadásával egyidőben, a földszinten elkülönített helyiségben. Jelenleg –lehetőségük szerint- a telefonon és e-mailen történő kapcsolattartást javasoljuk ügyfeleinknek.

Hétfő: 13-18 óra között

Szerda: 8-12 és 13-16 óra között

Péntek: 8-12 óra között

Általános feladatok

A Főépítészi Iroda a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos feladatokat, valamint a város építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítását segítve településképi véleményezési, szakmai konzultációs, településképi bejelentési eljárások lefolytatását, jegyzői hatáskörbe tartozó szakhatósági feladatokat, valamint a polgármesteri hatáskörbe tartozó hatósági bizonyítvány kiadásának feladatait látja el.

Terület- és településrendezési eszközökkel kapcsolatos feladatok

Az önkormányzat településfejlesztéssel, illetve településrendezéssel és az épített környezet alakításával, védelmével kapcsolatos

· döntéseinek előkészítése,

· tervek készítése, véleményeztetési eljárás szervezése,

· tervkészítés nyilvánosságának biztosítása a partnerségi szabályoknak megfelelően,

· jóváhagyott tervek nyilvántartása, térinformatika

· szakmai tanácsadás nyújtása a településrendezési tervek végrehajtásával kapcsolatban építtetők és tervezők részére.

Szakmai véleményt készít, valamint a hivatalon belüli véleményeztetését koordinálja az országos építésügyi, terület/település -fejlesztési/rendezési előírások tervezetéről, továbbá a területi-, illetve szomszédos települési önkormányzatok fejlesztési/rendezési terveiről.

További főépítészi feladatok

Helyi értékvédelemmel kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtása, nyilvántartás vezetése.

Helyi értékvédelmi pályázatok bonyolítása.

Budaörs Város Építészeti-műszaki Tervtanácsának működtetése.

Településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárásokban a Polgármester településképi véleményének előkészítése.

Szakmai konzultáció lefolytatása, a településképi követelményekről. (A lakóépületek -építése és bővítése- egyszerű bejelentését megelőzően kötelező! )

Településképi bejelentési eljárások lefolytatása.

Településképi véleményezési eljárások lefolytatása.

Szakhatósági, és előzetes szakhatósági állásfoglalások kiadása ( Vonalas és egyéb létesítmények engedélyezési eljárásában. A Földhivatal telekalakítási eljárásában 2021. december 22-től megszűnt a szakhatósági hatáskörünk!).

Településképi bejelentési eljáráshoz kapcsolódóan, polgármesteri hatáskörben:

hatósági bizonyítvány kiállítása az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából - az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az új rendeltetésszámáról (ha a rendeltetésváltozás az előzetesen lefolytatott településképi bejelentési eljárásban az építésügyi követelményeknek, valamint a helyi építési szabályzatnak megfelelt.)

Kapcsolattartás az építéshatósággal (egyben építésfelügyelettel.)

Jogszabályi környezet

Étv - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Tvtv - a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

Új OTrT - Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. Törvény

illeték tv - az illetékről szóló 1990. évi XCIII. Törvény

OTÉK - az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

/ a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény

a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

helyi építésügyi rendeletek

Kapcsolatok

Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. (ugyanott található, mint korábban: Budakeszi)

Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1. (Elérhetőségek)

Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztály

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Magyar Kéményseprő Kft.

Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztály

Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály

Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Érdi Kirendeltség)

Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztály

VISSZA

Eseménynaptár

2024.05

 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 1. 6
 2. 7
 3. 8
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 1. 13
 2. 14
 3. 15
 4. 16
 5. 17
 6. 18
 7. 19
 1. 20
 2. 21
 3. 22
 4. 23
 5. 24
 6. 25
 7. 26
 1. 27
 2. 28
 3. 29
 4. 30
 5. 31
 6.  
 7.  

Szolgáltatások A-tól Z-ig