Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telefon: + 36 23 447 800 E-mail: polgarmester@budaors.hu

Tervtanács

Ügytípus megnevezése Tervtanács
Az ügy leírása: Budaörs Város Polgármestere településképi véleményét bizonyos esetekben a helyi építészeti-műszaki tervtanács véleményére alapozza.
A tervtanács köteles településképi véleményezési eljárás eseteit a mellékelt ábra szemlélteti.
A Tervtanács véleményezi a településképi véleményezési kérelem mellékletét képező építészeti-műszaki dokumentációt, melynek tartalma:
rövid műszaki leírás a különböző védettségek bemutatásával, a telepítésről és az építészeti kialakításról,
helyszínrajzi elrendezés ábrázolása, a szomszédos beépítés bemutatása, védettség lehatárolása, terepviszonyok megjelenítése szintvonalakkal,
településképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép, illeszkedés ábrázolása (lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is),
reklámelhelyezés ábrázolása,
a rendeltetés meghatározása.
Az építészeti-műszaki dokumentációt a tervtanácsi véleményezésre 3 papíralapú példányban kell benyújtani postai úton, vagy személyesen, kitöltött átvételi elismervény mellékletelént.
Az eljárás jogi alapja: Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Budaörs Város Építészeti Tervtanácsának működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 10./2013. (III.11.) önkormányzati rendelete.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet .
A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) kormány rendelet .
Eljáró szervezeti egység: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Főépítészi Iroda
Illetékességi terület: Budaörs közigazgatási területe.
Az eljárás illetéke: Az ügyintézés díjtalan.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: A Tervtanács a beérkezett dokumentációk függvényében - szükség esetén két hetente - ülésezik.
A Tervtanácsi ügyekben a Főépítészi Iroda ad tájékoztatást ügyfélfogadási időben.
A Tervtanácsi ülést megelőzően az alábbi adatok megadása szükséges a terv napirendi pontként történő felvételéhez:
Ingatlan címe:
Helyrajzi szám:
A terv megnevezése:
Tervező neve, címe:
Építtető neve, címe:
A Tervtanácsi ülésre az azt megelőző ügyfélfogadási időben a kitöltött átvételi elismervénnyel együtt kell a 3 pld papír alapú tervdokumentációt az Irodára benyújtani.
A Tervtanács ülése nyilvános, melyen meghívás alapján tanácskozási joggal a tárgyalt terv tervezője és a beruházó (építtető) részt vehet.
A kedvező településképi véleményt a tervtanács (pozitív) állásfoglalása alapján tudjuk kiállítani az ÉTDR rendszerbe való feltöltés és a polgármesteri megkeresés után.
Az ÉTDR rendszerbe a dokumentáció pozitív tervtanácsi állásfoglalás megléte esetén feltölthető, a javasolt átdolgozással ajánlott terv esetén Tervezői nyilatkozat - az ajánlások kezeléséről - csatolása szükséges. A tervtanács ajánlásával nem rendelkező tervekre csak elutasító településképi vélemény adható.
Az irat benyújtására nyitva álló határidő: Engedélyeztetés megindítását megelőzően.
Ügyintézési határidő: 15 nap.
I. fokon döntést hozó szerv: Budaörs Város Tervtanácsa
II. fokon döntést hozó szerv: Pest Megyei Állami Főépítész által üzemeltetett tervtanács

VISSZA

Eseménynaptár

2022.08

 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 1. 8
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 1. 15
 2. 16
 3. 17
 4. 18
 5. 19
 6. 20
 7. 21
 1. 22
 2. 23
 3. 24
 4. 25
 5. 26
 6. 27
 7. 28
 1. 29
 2. 30
 3. 31
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  

Szolgáltatások A-tól Z-ig