Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telefon: + 36 23 447 800 E-mail: polgarmester@budaors.hu

Településképi bejelentési eljárás

Ügytípus megnevezése Településképi bejelentési eljárás
Az ügy leírása: Egyes építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési munkák csak településképi bejelentési eljárás alapján végezhetők: például védett épület homlokzatának megváltoztatása, kerítésépítés, rendeltetés-módosítás, reklámhordozó elhelyezése,…stb.
A településképi bejelentési eljárás a kérelmező által a polgármesterhez benyújtott – papíralapú bejelentésre indul. A bejelentéshez papíralapú dokumentációt kell mellékelni.
A bejelentési eljárást megelőzően a polgármester megbízásából a Főépítészi Iroda minden esetben konzultációs lehetőséget biztosít az azt kezdeményező részére. Az eljárást 15 nap alatt kell a Hivatalnak lefolytatni.
Az eljárás jogi alapja: A településképi bejelentési eljárásról szóló 6/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet.
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet.
Eljáró szervezeti egység: Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Főépítészi Iroda
Illetékességi terület: Budaörs közigazgatási területe.
Az eljárás illetéke: Az ügyintézés díjtalan.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: A településképi bejelentési eljárás megindítását megelőzően lehetőség van előzetesen a tervezett fejlesztést településképi szempontból egyeztetni a Főépítészi Irodával személyesen főépítészi fogadóórán előzetes bejelentkezés alapján, illetve digitális tervek központi e-mail címre (foepitesz@budaors.hu) történő megküldésével.
Javasoljuk az előzetes egyeztetés lehetőségének kihasználását a településképi érdekek előzetes tisztázására, mert ez által biztosítható, hogy a polgármester településképi bejelentés tudomásulvételéről szóló hatósági határozata a kérelmezett tevékenységre ajánlással megadható legyen.
Az eljárást kérelemre írásban, a formanyomtatvány (településképi bejelentési kérelem) benyújtásával kitöltésével kell kezdeményezni, mely postai úton, vagy személyesen is benyújtható.
A településképi bejelentési dokumentációnak – a kérelem tárgyának megfelelően – minimum a vonatkozó jogszabályban megfogalmazottaknak megfelelően a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervet, továbbá rendeltetésváltozás esetén a településrendezési eszközök rendeltetésekre vonatkozó követelményeinek való megfelelést igazoló munkarészt kell tartalmaznia.
Az építészeti-műszaki dokumentációt 2 példányban kell benyújtani papír alapon.
Az irat benyújtására nyitva álló határidő: Tevékenység megkezdését megelőzően.
Ügyintézési határidő: 15 nap.
I. fokon döntést hozó szerv: Budaörs Város Polgármestere
II. fokon döntést hozó szerv: Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

VISSZA

Eseménynaptár

2024.05

 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 1. 6
 2. 7
 3. 8
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 1. 13
 2. 14
 3. 15
 4. 16
 5. 17
 6. 18
 7. 19
 1. 20
 2. 21
 3. 22
 4. 23
 5. 24
 6. 25
 7. 26
 1. 27
 2. 28
 3. 29
 4. 30
 5. 31
 6.  
 7.  

Szolgáltatások A-tól Z-ig