Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telefon: + 36 23 447 800 E-mail: polgarmester@budaors.hu

Előzetes szakhatósági állásfoglalás és szakhatósági eljárás

* FELHÍVJUK A FIGYELMET, hogy 2021. december 22-től a telekalakításokkal kapcsolatban megszűnt a hatáskörünk az előzetes / szakhatósági állásfoglalások kiadására. Azonban utat érintő, szabályozási vonalat érintő, és új behajtó kialakítását érintő esetekben is (pl. telekmegosztás) továbbra is kérjék ki előzetesen a közútkezelő (Hivatalunk Városépítési Irodája, Út- és Mélyépítési Osztálya) hozzájárulását!

A telekalakítási vázrajzokat – még a földhivatali záradékolás előtt - továbbra is megküldhetik előzetesen a Főépítészi Iroda e-mail címére, a helyi építési szabályzattal és szabályozási tervvel, szabályozási vonalakkal kapcsolatban Irodánk tud előzetesen tájékoztatást adni. A szabályozási vonalak pontos helyét továbbra is tőlünk kell kikérnie a földmérőknek, azt digitális adatszolgáltatás keretében adjuk ki. (Kivéve, ahol csak papír alapú szabályozási terv áll rendelkezésre, arról pedig a honlapon letölthetőhöz képest jobb minőségű másolatot/kivágatot tudunk kiadni.)

A telekalakítási eljárás megindítását megelőzően javasoljuk az előzetes egyeztetés lehetőségének kihasználását a településképi érdekek előzetes tisztázására, mert így biztosítható, hogy a tervezett telekalakítás valóban megvalósítható és a helyi szabályozásnak megfelelő legyen, ezáltal építési telek alakuljon ki (és ne egy beépíthetetlen, vagy használhatatlan, utólag korrigálandó állapot).

 

Ügytípus megnevezése

Szakhatósági állásfoglalás kiadás eljárása

- Vonalas létesítmények engedélyezési eljárásához

- Egyéb létesítmények engedélyezési eljárásához

- 2021. dec. 22.-től MEGSZŰNT: Földhivatali telekalakítási eljáráshoz *

Az ügy leírása:

 

Vonalas létesítmények szakhatósági eljárása:

A villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárásban a helyi építésügyi követelményeknek (HÉSZ) történő megfelelés, és a helyi településrendezési tervekkel történő összhang megállapítása szakkérdés elbírálása kérdésében a Budaörs Város Jegyzője szakhatóságként vesz részt.

A közlekedési hatóság utak építési engedélyezési eljárásában az építmény elhelyezése megfelel-e a helyi építésügyi szabályzatban foglaltaknak (HÉSZ), és a helyi településrendezési követelményeknek szakkérdés elbírálása kérdésében a Budaörs Város Jegyzője szakhatóságként vesz részt.

Egyéb létesítmények szakhatósági eljárása:

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. Melléklet szerint. (azon belül csak a települési jegyzői hatáskörbe utalt ügyek tartoznak hozzánk.)

Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóság előzetes szakhatósági állásfoglalást adhat ki. Az előzetes szakhatósági állásfoglalás csak a tervdokumentáció alapján kérhető.

Az előzetes szakhatósági állásfoglalást, illetve annak megtagadását tartalmazó végzést, továbbá 1 pld. záradékkal ellátott tervdokumentációt a jegyző a kérelem és mellékletei megérkezésétől számított 15 napon belül adja ki.

Az előzetes szakhatósági állásfoglalás hatálya 1 év, melynek lejárta után a vonalas ill. egyéb létesítmények engedélyezési eljárásában már nem használható fel. Újabb kérelemre újabb szakhatósági hozzájárulás kiadható abban az esetben, ha a tervezett létesítés a vonatkozó településrendezési eszközökben, egyéb vonatkozó rendeletekben foglalt előírásoknak továbbra is megfelel.

Az eljárás jogi alapja:

Étv - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

illeték tv - az illetékről szóló 1990. évi XCIII. Törvény

OTÉK - az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

 

hatályos helyi építési szabályzat(ok)

Eljáró szervezeti egység:

Budaörsi Polgármesteri Hivatal, Főépítészi Iroda

Illetékességi terület:

Budaörs közigazgatási területe.

Az eljárás illetéke:

Illetékmentes! (Jelenleg az illetékről szóló 1990. évi XCIII. Törvény nem határoz meg illetéket erre az eljárásra.)

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

 

 

Az előzetes szakhatósági eljárás a kérelmező által írásban benyújtott kérelemre indul. A kérelmet be lehet nyújtani papíron (postai úton, vagy személyesen), e-papíron vagy elektronikusan a foepitesz@budaors.hu e-mail címre.

Formanyomtatvány: előzetes szakhatósági kérelem.

szakhatósági eljárást az eljáró szerv megkeresésére folytatja le az Iroda.

Az irat benyújtására nyitva álló határidő:

Engedélyeztetés megindítását megelőzően.

Ügyintézési határidő:

15 nap

I. fokon döntést hozó szerv:

Budaörs Város Jegyzője

II. fokon döntést hozó szerv:

A szakhatósági állásfoglalás, és az előzetes szakhatósági állásfoglalás önállóan nem fellebbezhető, az abban foglaltak az engedélyezési eljárásban hozott döntés elleni fellebbezéssel támadhatók és bírálhatók el II. fokon, az eljárás típusától függően.

VISSZA

Eseménynaptár

2024.05

 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 1. 6
 2. 7
 3. 8
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 1. 13
 2. 14
 3. 15
 4. 16
 5. 17
 6. 18
 7. 19
 1. 20
 2. 21
 3. 22
 4. 23
 5. 24
 6. 25
 7. 26
 1. 27
 2. 28
 3. 29
 4. 30
 5. 31
 6.  
 7.  

Szolgáltatások A-tól Z-ig