Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telefon: + 36 23 447 800 E-mail: polgarmester@budaors.hu

Civil szervezetek elszámolása önkormányzati támogatással

A támogatásról a Támogatottnaka nevére szóló záradékolt és hitelesített számlák másolatával, a számlákat alátámasztó megrendelésékkel, szerződésekkel, átutalást igazoló kivonatokkal és egy rövid, szakmai szöveges beszámolóval kell teljes körűen elszámolnia a Polgármesteri Kabinet felé, az alábbi formában:

Záradékolás: Az eredeti számlákon fel kell tüntetni, hogy a „ÖNKSZ-20…- ……. számon rögzített szerződés terhére elszámolva”, és megjelölni az elszámolni kívánt összeget.

Hitelesítés: a záradékolt számlamásolatra rá kell vezetni: „az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat” és a képviselő aláírását dátummal.

Az elszámoláshoz csatolni kell egy számlaösszesítő elszámoló lapot, melyben minden számla tételesen felsorolásra kerül, megnevezve a rajta lévő költségtételeket és hogy melyik programhoz kapcsolódik.

Támogatott köteles az elszámolásban bemutatni a pályázatában előírt és vállalt 20%  saját forrás/ önrész felhasználását. A saját forrás biztosítása történhet természetben- közérdekű önkéntes munka formájában, melyről külön nyilatkozatot kell benyújtani.

Szakmai szöveges beszámoló: minimum 1 db A4-es oldal terjedelemben, max.2 db képpel, minden támogatott programról külön-külön beszámolva összefoglalja a civil szervezet tevékenységét, melyhez az önkormányzati támogatás hozzájárult.

Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása során a támogatás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az elektronikusan elküldött megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe. A beszámoló a támogatási szerződésben meghatározott tartalommal és formában ismerteti a támogatás és a saját forrás felhasználásának, a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, továbbá részletes pénzügyi elszámolást ad a támogatás és a saját forrás felhasználásáról. Hiteles másolatként a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt másolat fogadható el.

Az elszámolásban csak a szerződésben feltűntetett támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Átutalásos számla esetében ezt kivonattal igazolni kell.

A támogatás felhasználásánál tilos olyan számla befogadása, amelyet a civil szervezet alapítója, képviseletére jogosultja, ezek közeli hozzátartozója, valamint az általuk alapított vagy ő tulajdonosi részesedésükkel működő jogi személy állított ki.

Külföldi számla esetén rá kell vezetni az MNB aznapi középárfolyama alapján átszámolt forint összeget.

További részleteket az elszámolással kapcsolatban a támogatási szerződés tartalmazza.

További információ kérhető: Polgármesteri Kabinet  tel: +36 23/447-818, e-mail: kabinet@budaors.hu

VISSZA

Eseménynaptár

2024.05

 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 1. 6
 2. 7
 3. 8
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 1. 13
 2. 14
 3. 15
 4. 16
 5. 17
 6. 18
 7. 19
 1. 20
 2. 21
 3. 22
 4. 23
 5. 24
 6. 25
 7. 26
 1. 27
 2. 28
 3. 29
 4. 30
 5. 31
 6.  
 7.  

Szolgáltatások A-tól Z-ig