Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telefon: + 36 23 447 800 E-mail: polgarmester@budaors.hu

Minden kivágott fát pótolni kell Budaörsön!

Változtak a fakivágás helyi szabályai Budaörsön. Eszerint minden fa kivágását - álljon az közterületen vagy magánkertben - előzetesen be kell jelenteni vagy engedélyt kérni rá, majd pedig gondoskodni a pótlásáról. A fapótlás bizonyos esetekben pénzben is megváltható, amelynek összege: 2021. évben 76.200 Ft/fa. Mindezek elmulasztása akár kétszázezer forintos pénzbüntetést is vonhat maga után.VÁLTOZTAK A FAKIVÁGÁS HELYI SZABÁLYAI!

 

1/ Minden fa kivágásátelőzetesen be kell jelenteni vagy a kivágáshoz engedélyt kell kérni.

2/ Minden kivágott fát pótolni kell.

3/ A bejelentés /engedély nélkül fakivágás, vagy a fapótlás nem teljesítése szankciót von maga után.

 

Minden fakivágás magánterületen bejelentéshez / a közterületen engedélyhez kötött.

A kivágott fákat – a gyümölcsfákat is – pótolni kell!

A közterületen történő fa és cserje ültetése, ifjító metszése bejelentéshez kötött – kivéve a gyümölcsfák ápolásával összefüggő metszés, ifjítás, gallyazás -, és csak az önkormányzat tudomásulvétele esetén végezhető el.

 

1. Közterületen álló fa kivágása esetén:

A fa kivágását előzetesen, a Budaörs Város honlapján megtalálható formanyomtatványon – személyesen, postai úton vagy elektronikus úton (ügyfélkapu vagy e-papír szolgáltatás, az email nem megfelelő) - kell kezdeményezni (https://www.budaors.hu/?module=news&action=getfile&aid=43898).

 

A fa kivágására építmény elhelyezése, vagy – fotókat is tartalmazó - kertészeti szakvéleménnyel alátámasztott elkerülhetetlen ok miatt kerülhet sor.

 

A kivágott fát pótolni szükséges – lehetőség szerint a kivágással érintett ingatlanon -, a pótlási kötelezettség mértéke a kivágott fa törzsátmérőjének 120%-a.

 

A kérelemről és a kivágott fa pótlásáról a jegyző határozattal dönt.

 

A fakivágási engedély a határozat véglegessé válását követő 1 évig érvényes.

 

 

2. Nem közterületen (magánterületen) álló fa kivágása esetén:

Nem közterületen álló fa kivágását - előzetesen, legalább 5 munkanappal a fakivágás megkezdése előtt - az erre rendszeresített nyomtatványon személyesen, postai úton vagy elektronikus úton (ügyfélkapu vagy e-papírszolgáltatás, az email nem megfelelő) kell bejelenteni (https://www.budaors.hu/?module=news&action=getfile&aid=44290).

 

Előzetes helyett utólagos, haladéktalan bejelentés szükséges abban az esetben, ha a bejelentés miatti késlekedés testi épséget vagy vagyontárgyat úgy veszélyeztet, hogy a veszély elhárítása időben biztonságosan más módon nem lehetséges. A veszélyhelyzet a bejelentés mellékleteként megküldendő dokumentációban igazolandó, lehetőség szerint fényképfelvételekkel is.

 

A pótlási kötelezettség a kivágott fa törzsátmérőjének 100%-a, kivéve

-        természetes úton kiszáradt vagy természeti csapással érintett fa kivágása (e tényeket a kérelem/bejelentés mellékleteként megküldendő – fényképfelvételt is tartalmazó – dokumentációval kell igazolni), valamint

-        fényképfelvételeket is tartalmazó kertészeti szakvéleménnyel alátámasztott fakivágás esetén (pl. betegség, túl közeli ültetés miatt).

 

Ezen esetekben annyi fát kell ültetni, ahányat kivágtak.

 

3. Közös szabályok (közterületi és nem közterületi fakivágás)


Kérelemre vagy hivatalból a jegyző szakmai segítséget nyújt a fakivágás szakmai indokainak eldöntésében, továbbá a fakivágás jogi, illetve pénzügyi következményei megítélésében.

Amennyiben a telepítésre nincs lehetőség, a pótlás részben vagy egészben megváltással teljesíthető. A megváltás összege 2021. évben 76.200 Ft/fa.

A pótlási kötelezettség nem tekinthető teljesítettnek, ha a fa az ültetéstől számított következő vegetációs időszak kezdetén nem hajt ki.

Budaörs Város Jegyzője a pótlási kötelezettséget, annak időpontját és mértékét külön döntésben állapítja meg.

A pótlási kötelezettség nem, vagy részbeni teljesítése esetén a hiányzó pótlás tekintetében pénzbeli megváltásra kötelezés, továbbá egyéb szankció (figyelmeztetés, pénzbírság) alkalmazása kerül sor.

Az engedély vagy bejelentés nélküli fakivágás szankciót von maga után (a fa pótlására vagy értékének megfizetésére történő kötelezés és 200.000 Ft-ig terjedő pénzbírság/kivágott fa).

Fa:  Minden olyan fás szárú növény, mely nem a talajszintben ágazik el. Ilyenek a lombhullató fák (különösen gesztenyefa, tölgyfa, akácfa), a díszfák (különösen díszkörték, vérszilvák, díszalmák, díszgalagonyák), továbbá azon tűlevelűek, örökzöldek melyek oszlopos, központi törzses növekedésűek (különösen lucfenyő, feketefenyő, borókák, ciprusok, hamisciprusok, tujafélék, azonban kivételek a terülő és kúszó örökzöldek).

Vegetációs időszak: Általánosan az április 1. napjától szeptember 30. napjáig tartó időszak, illetve – ha az általánostól eltér – amely időszak alatt az adott növényfaj aktív anyagcserét folytat, zöld hajtást, lombot fejleszt, vagy termést hoz (fák esetében lombhullásig tart).

Pótlásra ajánlott fák és nem engedélyezett fák jegyzéke a rendelet mellékletében található.

 

VISSZA

Eseménynaptár

2024.05

 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 1. 6
 2. 7
 3. 8
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 1. 13
 2. 14
 3. 15
 4. 16
 5. 17
 6. 18
 7. 19
 1. 20
 2. 21
 3. 22
 4. 23
 5. 24
 6. 25
 7. 26
 1. 27
 2. 28
 3. 29
 4. 30
 5. 31
 6.  
 7.  

Szolgáltatások A-tól Z-ig