Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telefon: + 36 23 447 800 E-mail: polgarmester@budaors.hu

Adóiroda

Vezető neve, beosztása

Kisgergelyné Matisz Katalin irodavezető

Telefonszám

+ 36 23 447-925

Faxszám

+ 36 23 447-912

Postai cím

2040 Budaörs, Szabadság út 134., II. emelet 215. szoba

Elektronikus levélcím

adoiroda@budaors.hu

A szervezeti egység feladatai

Az Adóiroda Budaörs város területén elsőfokú 
adóigazgatási feladatokat lát el.

Ügyfélfogadás


 

 

hétfő

1300-1800

 

kedd

-

 

szerda

800-1200 és 1300-1600

 

csütörtök

-

 

péntek

800-1200


Az egyes ügyfajtákat az adóiroda munkatársai az alábbi megosztásban intézik

 

Adóigazgatási Osztály

Vezető neve, beosztása

Tóth Andrea, Osztályvezető

Telefon

06 23 447-992

Fax

06 23 447-912

Postacím

2040 Budaörs, Szabadság út 134., II. emelet 207. szoba

Elektronikus levélcím

adoiroda@budaors.hu

 

 

Adóigazgatási Osztály

Ügy fajtája

Ügyintéző

Elérhetősége

Gépjárműadó ügyintézés

Talajterhelési díj

Helyi adók ügyintézése A-Á, L betűk

Adóigazolás

Somogyi Ida

II. em. 205.

06-23-447-917

Helyi adók ügyintézése B, Z-Zs betűk

Építmény, telekadó G-H betűk

Sisák Gabriella

II. em. 212.

06-23-447-915

Helyi adók ügyintézése C-D betűk

Ferencz Katalin

II. em. 214.

06-23-447-919

Helyi adók ügyintézése E-É, F betűk 0-9 számmal és „” jellel kezdődő vállalkozások

Fizetési kedvezmények L-Zs betűig

Pinczés Helga

II. em. 206.

06-23-447-872

Helyi adók ügyintézése I-K betűig

Németh Andrea

II. em. 214.

06-23-447-913

Helyi adók ügyintézése M,N,Ny betűk

Helyi iparűzési adó G-H betűk

Szabados Marianna

II. em. 212.

06-23-880-448

Helyi adók ügyintézése O-Ó-Ö-Ő,P, Q, R betűk

Püsökné Spánicz Nóra

II. em. 205.

06-23-447-921

Helyi adók ügyintézése S,Sz, U-Ű betűig

Juhász-Szépszó Eszter

II. em. 206.

06-23-447-971

Helyi adók ügyintézése T-Ty, V,W,X,Y betűk

Hegyesi-Melis Éva

II. em. 206.

06-23-447-914

Fizetési kedvezmények A-K betűig

Tóth Andrea

II. em. 207.

06-23-447-992

Meghatalmazások ügyintézése

Flórián Eszter

II. em. 228.

06-23-447-911

Folyószámla ügyintézésL-Zs betűig, 0-9 számmal és „” jellel

Takács Beáta

II. em. 228.

06-23-447-918

Folyószámla ügyintézés A-K betűig

 

Nagyné Kondek Krisztina

II.em.228.

06-23-880-411

 

Végrehajtási és Ellenőrzési Osztály

Vezető neve, beosztása

Balya Vanda, osztályvezető

Telefon

06 23 447-923

Fax

06 23 447-912

Postacím

2040 Budaörs, Szabadság út 134.
I. emelet 113. szoba

 

 

Végrehajtási- és Ellenőrzési Osztály

Adóellenőrzés (építmény-, telekadó)

Bernát Mónika

I.em. 113.

06-23-447-920

Adóellenőrzés (helyi iparűzési adó)

Csala Márta

I.em. 112.

06-23-447-897

Adóellenőrzés (helyi iparűzési adó)

Kovács Enikő Ágnes

I.em. 112.

06-23-447-976

Végrehajtás, csődeljárás, felszámolás és végelszámolás 0-A-K betűig

Pandurics Anett

 

II. em. 213.


06-23-447-924

Végrehajtás, csődeljárás, felszámolás- és végelszámolás L-ZS betűig

Kedves-Misik Daniella

 

II. em. 213.

 

06-23-447-949

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az államigazgatási hatósági ügyekben az eljárási illeték összege

Az eljárás jogi alapja: 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (a továbbiakban:Itv.)


A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri. Ha a kérelem több határozat, vagy önálló fellebbezéssel támadható végzés ellen irányul, az illetéket úgy kell fizetni, mintha minden döntés ellen külön-külön kezdeményezték volna az eljárást.

Az illetékfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a hatóság a kérelemnek részben vagy egészben helyt ad, vagy elutasítja, az eljárást megszünteti – ide nem értve az illeték meg nem fizetése címén történő megszüntetést.

Az illeték mértéke:


Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha az Itv. másként nem rendelkezik, és a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább     5 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5 000 forint.

A gazdálkodó szervezet - ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint.

Végzés elleni fellebbezésért – ha az Itv. másként nem rendelkezik - 3 000 forint illetéket kell fizetni. Ha a végzés csak a határozat, vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel együtt támadható meg és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni.

A végrehajtási kifogás illetéke 5 000 forint. A végrehajtási kifogás tárgyában hozott végzés elleni fellebbezés illetéke 10 000 forint.

A jogorvoslati eljárás illetékének visszatérítése:


A jogorvoslati eljárásban megfizetett valamennyi illetéket az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a közigazgatási hatóság vagy a közigazgatási perben elbírált közigazgatási hatósági döntés vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.
A visszatérítést hivatalból, a jogorvoslati eljárást lezáró, vagy arra tekintettel hozott határozatban kell elrendelni. Az adóhatóság illetékbeszedési számlája javára megfizetett jogorvoslati eljárási illetékének visszatérítését az alapügyben eljárt elsőfokú adóhatóság foganatosítja.

 

Illetékmentesség:


Illetékmentes az adóügyben az adóhatóságnál kezdeményezett elsőfokú eljárás, az adóigazolás kiállítása, kivéve az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránt kezdeményezett eljárást.

Az illetékfizetés módja:


Az elsőfokú adóhatóságnál indított eljárás illetékét jogorvoslati eljárás illetékét Budaörs Város Önkormányzat 11784009-15390053-03470000 számú eljárási illetékbevételi számlája javára kell megfizetni.

Az esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték és a mulasztási bírság összegét az adóhatóság határozatban közli az ügyféllel, azzal, hogy az eljárási illetéket a határozat közlésétől számított 8 napon belül az adóhatóság illetékbevételi számlájára mulasztási bírság nélkül fizetheti meg. Az így meg nem fizetett illetéket és a mulasztási bírságot az adóhatóság hajtja be.

Illetékmentes az adóbevallás másolata.


Az adózáshoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:

2017. évi CL. törvényaz adózás rendjéről szóló

2017. évi CLI. törvényaz adóigazgatási rendtartásról

465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

1990. évi C. törvény a helyi adókról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Az ügyfajták részletes leírásait megtekintheti a főmenüben.
Reméljük, hogy tájékoztatásunk az ügyeinek intézésében segítséget nyújt.

 

 

 

 

Kapcsolódó dokumentumok

VISSZA

Eseménynaptár

2023.06

 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4. 1
 5. 2
 6. 3
 7. 4
 1. 5
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 6. 10
 7. 11
 1. 12
 2. 13
 3. 14
 4. 15
 5. 16
 6. 17
 7. 18
 1. 19
 2. 20
 3. 21
 4. 22
 5. 23
 6. 24
 7. 25
 1. 26
 2. 27
 3. 28
 4. 29
 5. 30
 6.  
 7.  

Szolgáltatások A-tól Z-ig