Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telefon: + 36 23 447 800 E-mail: polgarmester@budaors.hu

Adóügy

Illetékes szerv: Adóiroda

Az eljárás jogi alapja: 
-    A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény.
-    Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
-    Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
-    Budaörs Város Önkormányzatának 1/1995.(II.07) ÖKT. rendelete


Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

A vállalkozó iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.  

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

A bevallás benyújtás határideje: 
-    Az adóévet követő év május 31.
-    Naptári évtől eltérő üzleti év esetén az üzleti év utolsó napját követő 150. nap

Az adó mértéke:

- 2016. január 1-jétől 1,8%
- 2018. január 1-jétől 1,9%

A Kormány 639/2020. (XII.22.) Korm.rendelete alapján a 2021. és 2022. adóévben 1%

Adómentesség:
Adómentes az a vállalkozás, amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot.
Amennyiben az adóalap a 2,5 millió forintot meghaladja, úgy a teljes adóalap után kell a helyi iparűzési adót megfizetnie. 

Az adó megfizetésének határideje:

 • Tárgyév március 15.              I. félévi helyi iparűzési adóelőleg megfizetése
 • Tárgyév május 31.                 A megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított

ténylegesadó különbözetének megfizetése

 • Tárgyév szeptember 15.        II. félévi helyi iparűzési adóelőleg megfizetése

 A fenti befizetési kötelezettségeket Budaörs Város Önkormányzat 11784009-15390053-03540000 Iparűzési adóbeszedési alszámlájára kell teljesíteni.

 

A helyi adóügyekben 2021.01.01-től a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti.

 

 

 

A rendelet egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege

Alaprendelet

Módosítások

Az építményadóról

Az építményadóról

(hatályos 2018. január 01-től)

Az építményadóról

(hatályos 2020. október 2-től)

11/1991. (VII.26.)

12/1991.(VIII.26.)
15/1991.(XI.01.)
2/1992. (II.14.)
42/1995.(XII.27.)
46/1996.(IX.30.)
47/1997.(XII.22.)
30/1998.(XII.18.)
37/1999.(XI.26.)
47/2000.(XII.15.)
38/2002.(XII.13.)
74/2004 (XII.21.)
59/2005. (XI.30.)
51/2006.(XII.20.)
41/2007. (XII.10.)

52/2008. (XII.22.)

42/2010. (XII.17.)

53/2011. (XII.19.)

35/2017. (XI.17.)

36/2017. (XI.17.)

22/2020. (X.1.)

Helyi iparűzési adóról (Hatályos 2018. január 01-től)

Helyi iparűzési adóról

(hatályos 2020. október 2-től)

Helyi iparűzési adóról

(hatályos 2021. január 1-től)

1/1995.(II.10.)

40/1995.(XII.27.)
46/1997.(XII.22.)
31/1998.(XII.18.)
31/1999.(XI.05.)
49/2000.(XII.15.)
22/2001.(V.25.)
35/2002.(XII.13.)
54/2003. (XII.22.)
74/2004 (XII.21.)
61/2005. (XI.30.)
40/2007. (XII.10.)

42/2010. (XII.17.)

53/2011. (XII.19.)

25/2013. (VI.07.)

3/2016. (II.26.)

1/2017. (I.27.)

35/2017. (XI.17.)

36/2017. (XI.17.)

22/2020. (X.1.)

34/2020. (XII.30.)

A telekadóról

(hatályos 2018. január 01-től)

A telekadóról

(hatályos 2020. október 2-től)

10/1993.(VI.07.)

41/1995.(XII.27.)
48/1997.(XII.22.)
29/1998.(XII.18.)
48/2000.(XII.15.)
4/2001.(I.26.)
37/2002 (XII. 13.)
74/2004 (XII.21.)

60/2005.(XI.30.)

39/2007. (XII.10)

51/2008 (XII.22)

53/2011. (XII.19.)

35/2017. (XI.17.)

36/2017. (XI.17.)

22/2020. (X.1.)

Eseménynaptár

2024.05

 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 1. 6
 2. 7
 3. 8
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 1. 13
 2. 14
 3. 15
 4. 16
 5. 17
 6. 18
 7. 19
 1. 20
 2. 21
 3. 22
 4. 23
 5. 24
 6. 25
 7. 26
 1. 27
 2. 28
 3. 29
 4. 30
 5. 31
 6.  
 7.  

Szolgáltatások A-tól Z-ig