Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telefon: + 36 23 447 800 E-mail: polgarmester@budaors.hu

Városüzemeltetés, kommunális ügyek

A rendelet egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövege

Alaprendelet

Módosítások

Budaörs Város köztisztaságáról

18/2023. (VI.30.)  

A súlykorlátozott forgalmú helyi közútra történő behajtásról

 

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

27/2021. (XII.10.)

1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
Előterjesztői indokolás
1/2022. (II.25.)
10/2022. (V.27.)
24/2023. (XI.10.)

A 10 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulás kiadásáról

(hatályos 2022. január 31-ig)

20/2006. (III.29.)

3/2012. (III.05.)
33/2017. (IX.21.)
21/2020. (VIII.28.)
A helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről (nem hatályos) 9/2012. (IV.02.) 7/2013. (III.01.)
6/2017. (II.24.)

A közterületek elnevezéséről valamint azok jelöléséről

A közterületek elnevezéséről valamint azok jelöléséről
(Hatályos 2023.06.01-től)

68/2004.(XII.01.)

10/2007.(III.20.)

(nem hatályos a 2. § - 51/2012. (XII.17) szerint)

29/2009. (XI.30.)

18/2012. (V.25.)

19/2012. (V.25.)

8/2015. (III.30.)

29/2015. (XI.05.)

1/2020. (I.29.)

15/2021. (IV.14.)

14/2023. (V.24.)

A közterületek használatáról

1. melléklet

4. melléklet

25/2018. (IX.21.)

17/2019. (V.31.)
4/2022. (II.25.)
14/2022. (VI.24.)

A közterületen történő szeszes ital fogyasztásának korlátozásáról

35/2007. (X.25.)

51/2013. (XI.04.)

A locsolási célú vízhasználatról, a locsolási kedvezmény igénybevételének feltételeiről, valamint a csatornaszolgáltató üzemeltetéssel kapcsolatos feladatairól

44/2004. (VI.24.)

54/2008.(XII. 22)
A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról

és a díjalkalmazás feltételeiről

3/2005. (I.26.)

53/2006. (XII.20)

54/2008. (XII.22.)

21/2009. (IX.25.)

41/2011. (IX.27.)

A távhőszolgáltatásról

2/2005. (I.26.)

56/2005. (X.27)

54/2008. (XII.22

8/2010. (III.30)

29/2021. (XII.10)

29/2021. (XII.20.)

A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése (ÖKO-Program) támogatásának pályázati feltételeiről

18/2008. (III.27.)

58/2008. (XII.22)
8/2010. (III.30)
33/2017. (IX.21.)

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

(nem hatályos)

52/2004. (IX.15.)

51/2005. (IX.22.)

31/2006. (V.24.)

54/2006. (XII.20)

20/2007. (V.22.)
54/2008. (XII.22)

21/2009. (IX.25.)

55/2011. (XII.19.)

4/2012. (III.05.)

18/2012. (V.25.)

47/2012. (XII.01.)

6/2013. (III.01.)

35/2013. (VII.29.)

57/2013. (XII.21.)

44/2014. (XII.18.)

26/2016. (VI.24.)

25/2017. (VI.22.)

Az ingatlanok közműfejlesztésének helyi támogatásáról

31/2003.(IX.08.)

34/2004. (V.25.)

30/2013. (VI.24.)

28/2015 (XI.05.)

8/2023 (IV.28.)

Az ivóvíz díjának, a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díjának megállapításáról

65/2005.(XII.21.)

10/2006. (I.31.)

52/2006. (XII.20.

19/2007. (V.22.)

43/2007. (XII.10.

7/2008. (II.20.)

54/2008.(XII. 22)

56/2008. XII.22.)

1/2009. (II.17.)

21/2009. (IX.25.)

32/2009. (XII.18.)
3/2010. (II.15.)

47/2010. (XII.17.)

10/2011. (II.28.)

54/2011. (XII.19.)

14/2012. (IV.27.)

Budaörs Város hulladékgazdálkodási tervéről szóló rendelet megalkotásáról és annak kihirdetéséről

19/2005. (II.23.)

 

Temetőkről és a temetkezésről

 

Temetőkről és a temetkezésről
(hatályos 2022.10.01-től)

Temetőkről és a temetkezésről
(hatályos 2023.09.18-tól)

Temetőkről és a temetkezésről
(hatályos 2023.10.01-től)

42/2004.(VI.24.)

3/2006.(I.31.)

31/2007. (IX.24.)

36/2008. (VII.03)

54/2008. (XII. 22)

15/2009. (VI.23.)

18/2012. (V.25.)

33/2012. (IX.28.)

39/2012. (XI.12.)

56/2013. (XII.21.)

5/2017. (II.24.)

30/2017. (IX.21.)

17/2020. (VI.26.)

25/2022. (IX.16.)

19/2023. (IX.15.)

23/2023. (IX.15.)

Budaörs Város Építészeti Tervtanácsának működési feltételeiről és eljárási szabályairól

10/2013. (III.11.)

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

58/2013. (XII.21.)

43/2014. (XII.18.)

11/2015. (III.30.)

26/2015. (IX.29.)

41/2017. (XI.17.)

33/2018. (XII.14.)

(1. melléklet)

6/2020 (III.30.)

6/2020 1. melléklet (III.30.)

6/2021 (II.19.)

A várakozási terület használatának szabályairól

A várakozási terület használatának szabályairól - hatályos 2015.05.01-2015.05.31

A várakozási terület használatának szabályairól - hatályos 2015. június 1-től

A várakozási terület használatának szabályairól - hatályos 2015. július 1-től

A várakozási terület használatának szabályairól - hatályos 2016. május 15-től

A várakozási terület használatának szabályairól - hatályos 2017. május 30-tól

A várakozási terület használatának szabályairól - hatályos 2018. július 1-től

A várakozási terület használatának szabályairól - hatályos 2019. január 31-től

A várakozási terület használatának szabályairól - hatályos 2021. május 20-tól

A várakozási terület használatának szabályairól - hatályos 2022. január 10-től

46/2014. (XII.18.)

15/2015. (IV.24.)

23/2015. (VI.19.)

16/2015. (IV.22.)

18/2017. (IV.28.)

17/2018. (VI.21.)

34/2018. (XII.14.)

16/2021. (V.17.)

30/2021. (XII.10.)

Az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről

7/2017. (II.24.)

45/2017. (XII.18.)

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

(hatályos 2022.11.11-ig)

43/2017. (XII.18.)

9/2018. (IV.27.)

1/2020. (I.29.)

Közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról

22/2006. (III.29.)

19/2008. (III.27.)

26/2008. (IV.29.)

32/2008. (V.23.)
20/2009. (IX.25.)

5/2010. (II.15.)

38/2010. (XI.12.)

25/2011. (VI.24.)

30/2011. (VII.29.)

42/2011. (IX.27.)

51/2012. (XII.17.)

14/2013. (IV.15.)

23/2013. (V.21.)

15/2014. (IV.17.)

31/2014. (IX.24.)

45/2014. (XII.18.)

9/2015. (III.30.)

29/2017. (IX.21.)

33/2017. (IX.21.)

A piac nyitva tartásáról és látogatásának rendjéről

16/2020.(VI.26.)

 

Budaörs város azon közterületeinek és nyilvános helyeinek a kijelöléséről, ahol a maszkhasználat kötelező

(Nem hatályos)

24/2020.(XI.11.)

30/2020.(XII.10.)

1/2021.(I.11.)

4/2021.(II.01.)

9/2021.(III.01.)

11/2021.(III.07.)

A budaörsi kutyafuttatók részleges bezárásáról

(Nem hatályos)

25/2020.(XI.11.)

29/2020.(XII.10.)

2/2021.(I.11.)

5/2021.(II.01.)

10/2021.(III.01.)

19/2021.(V.31.)

Budaörs város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

(nem hatályos)

28/2021.(XII.10.)

 

Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról

34/2021.(XII.10.)

 

 


Eseménynaptár

2024.05

 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 1. 6
 2. 7
 3. 8
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 1. 13
 2. 14
 3. 15
 4. 16
 5. 17
 6. 18
 7. 19
 1. 20
 2. 21
 3. 22
 4. 23
 5. 24
 6. 25
 7. 26
 1. 27
 2. 28
 3. 29
 4. 30
 5. 31
 6.  
 7.  

Szolgáltatások A-tól Z-ig