Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telefon: + 36 23 447 800 E-mail: polgarmester@budaors.hu

Véleményezhető rendelet-tervezetek

Véleményezhető rendelet-tervezetek

 

Rendelet-tervezet tárgya

(a tervezet szövege kattintással megnyitható)

Rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja

Véleményezés határideje

Küldjön véleményt

az e-mail címre kattintva,

vagy

olvassa el a beérkezett véleményekről készült tipizált összefoglalót!

Önkormányzati rendelet Budaörs, Kossuth Lajos utca - Lajta köz - Kereszt utca által határolt területre vonatkozó változtatási tilalomról 2024. február 28. február 23. tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu
Önkormányzati rendelet Budaörs város területrészére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 15/2022. (VII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 2024. február 28. február 23. tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu
Önkormányzati rendelet A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 2024. február 28. február 23. tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu
Önkormányzati rendelet Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatottakat, valamint az egyesített bölcsődében pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról 2024. február 28. február 23. tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu
Önkormányzati rendelet a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 2024. február 28. február 23. tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu
Önkormányzati rendelet a Clementis László önkormányzati ösztöndíjról szóló 3/2018 (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 2024. február 28. február 23. tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu
Önkormányzati rendelet Budaörs Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 24/2014 (IX.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

1. melléklet
2. melléklet
2023. 12.06. 2023. 12.01. tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu
Önkormányzati rendelet a Budaörs város területrészére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 15/2022. (VII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 2023. 09.13. 2023. 09.08. tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu
Önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 2023. 09.13. 2023. 09.08. tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu
Önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról  2023. 09.13.  2023. 09.08. tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu

Önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023. 09.13.

2023. 09.08. tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu

Önkormányzati rendelet A közterületek elnevezéséről valamint azok jelöléséről szóló 68/2004. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023. 05.23.

2023. 05.19. tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu

Önkormányzati rendelet Budaörs város zöldfelületeinek és zöldterületeinek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 29/2004. (V.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023. 05.23.

2023. 05.18. tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu

Önkormányzati rendelet a személygépjárművek elhelyezésének szabályairól szóló 50/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023. 04.26.

2023. 04.21. tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu

Önkormányzati rendelet a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023. 04.26.

2023. 04.21. tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu

Önkormányzati rendelet a tanulmányi ösztöndíjakról szóló 32/2007. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023. 04.26.

2023. 04.21. tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu

Önkormányzati rendelet Az ingatlanok közműfejlesztésének helyi támogatásáról szóló 31/2003. (IX.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023. 04.26.

2023. 04.21. tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu

Önkormányzati rendelet A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 23/2008. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023. 04.26.

2023. 04.21. tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu

Önkormányzati rendelet
az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. melléklet
2. melléklet

2023. 03.22.

2023. 03.21. tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu 

Önkormányzati rendelet a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023. február 22.

2023. február 17. tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu

Önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023. február 22.

2023. február 17. tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu

Önkormányzati rendelete
Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet és az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022. december 07.

2022. december 02. tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu

Önkormányzati rendelete Budaörs város területrészére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 15/2022. (VII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022. november 09.

2022. november 04. tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu

Javaslat budaörs Város alapellátási körzeteiről szóló 17/2003. (IV. 28.)   önkormányzati rendelet módosítására

Melléklet

2022. november 09.

2022. november 04. tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu

Önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 42/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Melléklet

2022. szeptember 14. 2022. szeptember 9. tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu

Önkormányzati rendelete Budaörs város területrészére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 15/2022. (VII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Melléklet

2022. szeptember 14.  2022. szeptember 9.   tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu 

Önkormányzati rendelete
az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022. szeptember 14. 2022. szeptember 9. tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu

Önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022. szeptember 14. 2022. szeptember 9. tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu

Önkormányzati rendelete A sajátos nevelési igényű tanulók nem az önkormányzat területén működő iskolákban
fizetendő térítési díjainak támogatásáról szóló 41/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról

2022. szeptember 14. 2022. szeptember 9. tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu

Önkormányzati rendelete A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő
intézményben fizetendő térítési díjainak támogatásáról szóló 34/2013. (VI.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról

2022. szeptember 14. 2022. szeptember 9. tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu

Önkormányzati rendelete A Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghatározásáról szóló 8/2016. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022. szeptember 14. 2022. szeptember 9. tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu

 

 

Tájékoztató a rendelet-tervezetek előkészítésében való társadalmi részvételről

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 103/B. §-ának felhatalmazása alapján – 2011. augusztus 24-i ülésén megalkotta a szervezeti és működési szabályzat módosítására irányuló azon rendeletét, mellyel 2011. augusztus 27. napjától megnyílik a lehetőség a rendelet-tervezetek előkészítésében való közvetlenebb társadalmi részvételre.

A társadalmi egyeztetés keretében valamennyi rendelet-tervezet véleményezhető, kivéve:

 • a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló,
 • a helyi adókról szóló,
 • az önkormányzat és a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló,
 • a köztisztviselők juttatásairól szóló, valamint
 • a kiemelkedő közérdekre hivatkozással sürgősséggel beterjesztett rendelet-tervezeteket.

A kivételi körbe nem eső rendelet-tervezetek esetében általános egyeztetés lefolytatása minden esetben kötelező, melynek keretében elektronikus levél formájában küldheti meg véleményét. (Különös egyeztetést csak a Képviselő-testület döntése alapján, a jogalanyok széles körének életviszonyait érintő szabályozás esetén kell tartani, lakossági fórum formájában.)


Az általános egyeztetés keretében

 • bárki
 • elektronikus levél formájában, a tarsadalmivelemenyezes@budaors.hu e-mail címre,
 • a véleményezhető rendelet-tervezet mellett feltüntetett határidő (nap) 24:00 órájáig

megküldheti véleményét.

Kérjük, véleménye megküldése során adja meg nevét, ellenkező esetben véleményét annak figyelembevétele nélkül töröljük.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben él véleményezési jogával – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglalt vélelem alapján – adatainak (nevének, elektronikus levélcímének) kezeléséhez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy véleménye egyedi válaszadási kötelezettséget a jegyző vagy a rendelet-tervezet előterjesztője oldaláról nem keletkeztet.

A véleményezési határidő lejártát követően a jegyző a beérkezett véleményekről tipizált összefoglalót készít, melyet a véleményezők listájával együtt a honlapon közzétesz és a rendelet-tervezet előterjesztője részére külön is továbbít.

Az előterjesztő, valamint a tervezetet tárgyaló bizottságok vagy Képviselő-testület kérésére a beérkezett vélemények hozzáférhetővé tehetők.

A rendelet-tervezet előterjesztője a tipizált összefoglaló vagy a rendelkezésére bocsátott vélemények ismeretében dönt eredeti tervezetéhez kapcsolódó módosító javaslat esetleges beterjesztéséről.


Eseménynaptár

2024.05

 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 1. 6
 2. 7
 3. 8
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 1. 13
 2. 14
 3. 15
 4. 16
 5. 17
 6. 18
 7. 19
 1. 20
 2. 21
 3. 22
 4. 23
 5. 24
 6. 25
 7. 26
 1. 27
 2. 28
 3. 29
 4. 30
 5. 31
 6.  
 7.  

Szolgáltatások A-tól Z-ig