Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telefon: + 36 23 447 800 E-mail: polgarmester@budaors.hu

Letölthető űrlapok
ADATLAP az eb nyilvántartásba vételéhez, valamint a nyilvántartott adat változásának bejelentéséhez
ADATLAP haszonállat tartásának bejelentéséről
Adatlap karácsonyi támogatás megállapításához
BEJELENTÉS egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenység végzéséről
Bejelentés köteles termelő és szolgáltató tevékenységek 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet alapján
BEJELENTÉS méhek beszállításáról
BEJELENTÉS méhek kiszállításáról
BEJELENTÉS méhtartásról
Bejelentés nem közterületen történő fakivágásról
BEJELENTÉS Városüzemeltetési és környezetvédelmi ügyekben
Bejelentés-köteles termékkörök
Beszámoló az esélyegyenlőségi szószóló 2020. évi tevékenységéről
Előzetes szakhatósági kérelem
Építményadó kitöltési útmutató
Eseti támogatási kérelem kulturális, művelődési és sport témában
Hatósági bizonyítvány iránti kérelem_
Igénylőlap helyi lakáscélú támogatáshoz - lakás akadálymentesítési támogatás
Igénylőlap helyi lakáscélú támogatáshoz - lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés, bővítés, felújítás
Iratbetekintési kérelem
Jövedéki termékek
Jövedéki termékek és magyarázat a jövedéki törvény alapján:
Kérelem (magánszemély által benyújtandó) köztemetés iránt
KÉRELEM 500m3/év mennyiséget nem meghaladóés kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztásátszolgáló létesítmény megépítésséhez, használatbavételéhez, megszűntetéséhez
KÉRELEM a helyi közút burkolatbontással járó, nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezéséhez
Kérelem adó-és értékbizonyítvány kiállításához
KÉRELEM birtokvédelmi eljárás lefolytatásához V1
Kérelem digitális esélyegyenlőséget biztosító támogatás megállapítására
Kérelem életkezdési kiegészítő támogatásra
Kérelem ELVI közútkezelői hozzájárulás kiadásához
Kérelem ESETI közútkezelői hozzájárulás kiadásához
Kérelem gondozási támogatás megállapítására
Kérelem gyermekétkeztetési térítési díj-kedvezmény megállapítására
Kérelem Ingatlan közműfejlesztési helyi támogatásához
Kérelem kedvezményes üdülés megállapítására
KÉRELEM közterület használatához
Kérelem közterületen lévő fakivágás engedélyezésére
Kérelem lakbértámogatás megállapítására
Kérelem önkormányzati kamatmentes kölcsön megállapítására
Kérelem rendkívüli települési támogatás (krízishelyzet vagy gyermekvédelmi támogatás) megállapítására
Kérelem rendkívüli települési támogatás temetés költségeihez megállapítására
Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására
Kérelem szemétszállítási díj támogatás megállapítására
Kérelem szociális bérlakásra várók névjegyzékébe történő felvétel iránt
Kérelem születési támogatás megállapítására
KÉRELEM talajvízkút létesítési engedélyezéshez
KÉRELEM talajvízkút üzemeltetés fennmaradási engedélyezéshez
Kérelem települési adósságcsökkentési támogatás megállapítására
Kérelem települési ápolási támogatás megállapítására
KÉRELEM TELEPÜLÉSI CÍM RENDEZÉSÉHEZ
Kérelem települési gyógyszertámogatás megállapítására
Kérelem települési lakásfenntartási támogatás megállapítására
KÉRELEM Üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására
Kérelem Várakozási hozzájárulás kiadásához (.docx)
Kérelem-családi fogyasztói közösségek részére PDF
Kérelem-családi fogyasztói közösségek részére WORD
Kizárólag üzletben forgalmazható termékek (működési engedély-köteles termékek)
Követelmények szálláshely-típusonként
MET Idősek Otthona Kérelem - A vagyoni értékű jogok értékének megállapítása
MET Idősek Otthona Kérelem - Csatolandók listája
MET Idősek Otthona Kérelem - I. Adatlap
MET Idősek Otthona Kérelem - II. Adatlap
Név-, címer- és zászlóhasználat - kérelemnyomtatvány
Nyilatkozat hagyatéki leltárhoz
Óvodai felvétel iránti kérelem
Ösztöndíjpályázatot külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz - ADATLAP
Pályázati adatlap közoktatási ösztöndíjhoz
Pályázati adatlap külföldi ösztöndíjhoz
Segédlet a kérelem nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás nyomtatvány kitöltéséhez
Segédlet a kérelem szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos nyomtatvány kitöltéséhez
Segédlet a nyomtatvány kitöltéséhez
Szakmai konzultáció iránti kérelem
Szöveg magyarázata 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alkalmazásában
Szülői bejelentés óvodakötelezettség külföldön történő teljesítéséről
Szülői beleegyező nyilatkozat
TÁJÉKOZTATÓ - Elektronikus űrlap (Iform) használatához
TÁJÉKOZTATÓ a jegyzői engedélyhez kötött kutak eljárási szabályairól
Tájékoztató családi fogyasztói közösségek részére
Telekadó kitöltési útmutató
Telepengedély-köteles tevékenységek
Településképi bejelentés kérelem_
Településképi véleményezési kérelem

Eseménynaptár

2024.04

 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 1. 8
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 1. 15
 2. 16
 3. 17
 4. 18
 5. 19
 6. 20
 7. 21
 1. 22
 2. 23
 3. 24
 4. 25
 5. 26
 6. 27
 7. 28
 1. 29
 2. 30
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  

Szolgáltatások A-tól Z-ig